Historien til apparatturn

  

Gymnastikk er en av de eldste olympiske idrettene, og ble først utøvd i de forhistoriske olympiske leker. Utøverne som konkurrerte her utførte ulike variasjoner av øvelser som løselig kan kalles ”gymnastikk”. Øvelsene som ble utført var blant annet wrestling og hopp over okser i henhold til illustrasjoner som er sett på leire krokker. Ordet ”gymnastikk” stammer fra det forhistoriske Greske ordet ”gumnos” som direkte oversatt betyr naken. På grunn av dette var kvinner ekskludert fra de forhistoriske lekene, både som deltakere og tilskuere.


Fra det forhistoriske Hellas til internett
Historien om gymnastikk er nært beslektet med de forhistoriske lekene, men tusen år før dette (2700 f. k – 1400 f. k, 1400 f. k – 700 f. k) ga Kong Minos, og hans da levende likemenn, sin Royale godkjennelse til fysisk aktivitet.

Idretten i sin moderne for utviklet seg først i det 19. århundre når to stiler innen gymnastikk kom i konflikt med hverandre: Det svenske systemet (gruppe øvelser) og det tyske systemet (som brukte apparater).

Store utendørs gymnasier begynte å dukke opp i Europa i løpet av det 19. århundre. Disse minnet om lekeplasser for våghalser der menn kunne imponere sine kvinnelige venninner med for eksempel klatring i tau. Dette ble sett på som en glimrende øvelse av militæret og mange militære uttrykk henger igjen innen gymnastikk den dag i dag (slik som innmarsj og hilsen til dommene).

Det internasjonale styrende organet for gymnastikk, the fédération Internasjonale de Gymnastique (FIG) ble grunnlagt i 1881 i Liège (Belgia). Per i dag er det 129 land som er medlem av FIG.

Apparatturn er en av få idrettsgrener som hvert deltakende i alle olympiske leker i moderne tid helt fra 1886.

Den første olympiske turnkonkurransen i Athen i 1886 involverte 18 gymnaster fra 5 nasjoner. Kun frivillige øvelser i 6 apparater ble utført: Svingstang, skranke, bøylehest, ringer, hopp og tau klatring. Det ble kun utdelt medaljer i valørene gull, sølvgull og sølv. Tyske gymnaster, som også deltok i andre idretter som friidrett og wrestling, vant majoriteten av medaljene.

Endringer ble gjort gradvis i hver olympiske konkurranse (i antall apparater, antall gymnaster per lag, kvaliteten på øvelsene). Reglene for de gymnastiske grenene ble ordnet i de olympiske leker i Helsinki (FIN) i 1952.

Apparatturn i dag
Apparatturn er en av de mest populære idrettene på det olympiske programmet i dag, men også en av de mest krevende. Turn utøves i hele verden og krever en unik kombinasjon av styrke, fleksibilitet, utholdenhet, dristighet og artisteri.

Turn har vært en del av alle olympiske leker, men kvinnelig deltakelse fra 1928 (Store tropper med kvinner deltok også i 1008 og 1912). I hver eneste olympiade (tidsrommet mellom 2 olympiske leker) i den moderne tid har idretten utviklet og utvidet seg. Konkurransene ble ofte avholdt utendørs og apparatene hadde ikke blitt regulert på daværende tidspunkt. Det førte blant annet til at flere nasjoner måtte ha med egne springbrett og bøylehester osv!

Flere av de tidligere disiplinene eksisterer ikke i dag. Eksempler på disse øvelsene er: klatring i tau, klubbe svinging, gruppe øvelser i skranke for menn, lag drill øvelser med og uten hånd apparater, springbretthopping og flygende ringer.

Lag drill gruppene med håndapparater, som køller, bånd, baller og ringer, som var en del av programmet for apparatturn til og med de olympiske leker i 1956, har siden utviklet seg separat og er det vi i dag kjenner som Rytmisk gymnastikk.

 

I 1936 besto de individuelle apparat konkurransene av frie øvelser, ringer, (bøyle) hest, skranke, svingstang og lang hest, ett tilsvarende apparat program som i dag. Kvinnene i 1936 konkurrerte individuelt, ved å oppnå lagpoeng, ved å vise både obligatoriske og valgfrie øvelser i skranke (gutteskranke), bom, hopp på side hest, så vel som i 2 valgfrie lag oppvisninger (en med håndapparater og en uten). I 1948 deltok til og med kvinnene i en obligatorisk øvelse i ringer!

De olympiske lekene i 1952 var de første i sitt slag der jentene fikk lov til å konkurrere individuelt i de apparatene vi kjenner fra i dag: hopp, skranke, bom og frittstående.

I dag er fortsatt apparatturn populært over store deler av verden, spesielt i sesongen hvor olympiske leker arrangeres. Apparatturn er ”kongen (for gutter)” og ”dronningen (for jenter)” innenfor FIG sine konkurransegrener.

 

Kilde: Norges Gymnastikk- og Turnforbund