Historie ATF 

 

 Asker Turnforening ble stiftet 01.11.1926.

 

ATF har en lang historie, og her er noen historiske tilbakeblikk.

"Et historisk tilbakeblikk..." er hentet fra et fast innslag i vårt Nyhetsbrev. Takk til Kathrine Helgesen som er skribent for spalten og redaktør for nyhetsbrevet.

 

Et historisk tilbakeblikk...

Publisert i Nyhetsbrevet desember 2020.

Skjermbilde%202020-12-23%20kl.%2022.23.46.png

Asker Turnforening er blitt en meget erfaren og dyktig arrangør av både stevner, oppvisninger, treningssamlinger og konkurranser. Men, alt har hatt sin spede begynnelse...

Stevnearrangementer

«Det er klart at det forutsetter en voldsom innsats av en rekke medlemmer for å kunne bringe vellykket i havn et turnarrangement med mange hundre deltagere.
Allerede i 1930 anmodet Akershus Turnkrets turnforeningen om å arrangere det 4. kretsturnstevnet i Akershus i 1931. P.g.a. den manglende erfaring blant foreningens medlemmer fant man det tvilsomt om foreningen kunne påta seg arrangementet, men etter en rekke drøftelser besluttet styret seg for å arrangere kretsturnstevnet den 31. mai på idrettsplassen ved Asker stasjon. For foreningen var det ingen grunn til å klage på den presseomtale man fikk, både før og etter stevnet, som samlet 250 deltagere og ca. 1200 tilskuere. Vår forening deltok med et herreparti og et gutteparti.

Vi gjengir fra «Forstadsposten», Dagblad for Oslo og omegn», tirsdag 2. juni 1931, avisens store overskrift: «Akershus
kretsturnstevne ble særdeles vellykket.»
«Asker og Bærums Budstikke» hadde stor

omtale av stevnet, med en rekke fotografier.»

Bildet viser Asker Turnforenings deltagere ved kretsturnstevnet 31. mai 1931.

(Utdraget og bildet er hentet fra jubileumstidskriftet gitt ut i forbindelse med at Asker Turnforening fylte 50 år i 1976)

 

 

Et historisk tilbakeblikk...

Publisert i Nyhetsbrevet juni 2020.

Skjermbilde%202020-07-09%20kl.%2013.37.31.png

1940-41.

80 år etter utbruddet av 2. verdenskrig er det interessant å se hva som skjedde med Asker Turnforening under krigen. I jubileumsskriftet som ble utgitt i forbindelse med at Asker Turnforening fylte 50 år i 1976 står følgende:

«Foreningen prøvet å fortsette sin virksomhet også under okkupasjonen og det ble turnet som vanlig hele vinteren 1940/1941 i «Venskaben». Det viste seg imidlertid etter hvert å bli vanskelig å holde virksomheten i gang. Nasjonal Samlings medlemmer hadde ofte møter i «Venskaben», og, for å sitere årsberetningen: «De beskytte oss for å bråke så meget som mulig for å forstyrre dem. Hvilket ikke var tilfelle for det meste da.»

«Høsten 1941 ble det avholdt to styremøter i slutten av august, og det ble da besluttet at foreningen midlertidig skulle nedlegge sin virksomhet. Sommeren 1941 hadde nemlig NS overtatt de fleste andre klubbene i bygden. Foreningen trakk seg stille og rolig tilbake og håpet å bli oversett. Apparatene ble lagret under scenen i «Venskaben» i håp om at ingen skulle se under denne, noe som også viste seg å bli tilfelle. Apparatene var nesten like gode ved krigens slutt. Bortsett fra noen få kroner, tok turnforeningens styre ut av banken det foreningen hadde innestående på konto. Sammen med kassebeholdningen ble disse midlene gjemt vekk på et sikkert sted og tatt frem igjen etter frigjøringen.»

 

 

Et historisk tilbakeblikk...

Publisert i Nyhetsbrevet desember 2019.

Drømmen om eget hus.

Drømmen om et eget hus har vært tilstede hos alle som har vært innom Asker Turnforening i alle år helt fra foreningens begynnelse i 1926. I 1949/50 gjorde styret i ATF et forsøk på å realisere denne drømmen. Her er hva som stod å lese i jubileumsskriftet fra da foreningen fylte 50 år i 1976:

På Skaugum hadde det stått en tennishall, båret oppe av store, limte buekonstruksjoner. Tennishallen var imidlertid etter frigjøringen tatt ned og materialene lå stablet i en haug. Under et styremøte i desember 1949 ble det formet et brev til H.K.H. Kronprins Olav hvor styret spurte om turnforeningen kunne få materialene med tanke på å bygge selv. Fra Kronprins Olav fikk man skriftlig svar få dager senere og han skriver at Asker Turnforening gjerne måtte få materialene. Den 14. februar 1950 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling på Asker Hotel og det ble bestemt at foreningen skulle forsøke å iverksette byggeplanene og det ble valgt en byggekomité med 6 medlemmer og med ingeniør E. Bergh som formann. Foreningen var imidlertid avhengig av at Statens Ungdoms- og idrettskontor ville tre støttende til. Byggekomitéens forsøk på å få STUI interessert i planene mislyktes, og byggeplanene måtte derfor skrinlegges.

Bygget var planlagt satt opp i nærheten av «Føyka», men kommunen fant ikke å kunne avsette grunn til en bygning. Slik endte altså det hittil eneste forsøket på å realisere drømmen om et eget hus.

Skjermbilde%202020-07-09%20kl.%2013.42.18.png

Skaugum.

Foto: Ukjent person/ Oslo museum

 

 

Et historisk tilbakeblikk...

Publisert i Nyhetsbrevet juni 2019.

En turnforening er helt avhengig av å ha turnapparater, og kjøp av utstyr koster penger. Hvordan løste den nyoppstartede Asker Turnforening dette? Det kan vi lese om i dette utdraget fra jubileumsskriftet som ble utgitt i forbindelse med at Asker Turnforening fylte 50 år i 1976.

«Det første apparatet som ble kjøpt inn, var en bom i 1928, og for å betale denne ble det opptatt et lån, i Asker Sparebank på kr. 400.-, et lån som 3 av medlemmene kausjonerte for.

Ved en senere anledning lånte turnforeningen kr. 50.- i en bank, med sikkerhet i en hest som tilhørte Harald Juell på Søndre Wøyen Gård. Det ble etter hvert opptatt flere lån med sikkerhet i den samme hesten.

Asker Turnforenings tropper begynte tidlig å holde oppvisning på Risenga den 17. mai, og for dette fikk foreningen en godtgjørelse. I de første årene var beløpet kr. 50.-, men dette steg etter hvert.»

 

Et historisk tilbakeblikk...

Publisert i Nyhetsbrevet desember 2018.

Skjermbilde%202020-07-09%20kl.%2013.26.03.png

Da Asker Turnforening ble stiftet i 1926 kom dette som et resultat av diskusjoner som var blitt ført i en årrekke om å stifte en turnforening i bygden. Representanter fra Asker Skiklubb, Frisk og for de turninteresserte ble enige om å starte en turnforening med stiftelsesmøte på Venskaben 1. november 1926. På stiftelsesmøtet møtte frem ca. 40 herrer og ca. 20 damer. Tannlege Tom Selmer Hauge holdt innledningstalen, og som kveldens hovedtaler hadde man engasjert instruktør i Oslo Turnforening, kaptein Andreas Thue, som «ga et godt fremført foredrag om turnsaken og om turn og gymnastikk nu og i gammel tid». Det ble vedtatt å stifte Asker Turnforening med stiftelsesdato 1. november 1926. 39 herrer meldte seg som medlemmer allerede første kvelden. Stifterne tenkte åpenbart på at det skulle startes en forening bare for menn. Men, det var ikke sagt at kvinner ikke kunne delta. Derfor skapte det en viss overraskelse at det møtte frem ca. 20 damer, som Frida Jansen (gift Monsenhadde fått til å komme. Damene fikk den kommende instruktør, Erik Bergh, til å utbryte: «Og vi som ikke har tenkt på damer i det hele tatt!»

Hentet fra Jubileumsskrift for Asker Turnforening i forbindelse med 50 års-jubileum i 1976.