Juleavslutning 5. desember er avlyst

Den tradisjonelle juleavslutningen er avlyst p.g.a. smittesituasjon. Semesteravslutning blir derfor markert internt i de ulike avdelingene.

Nærmere informasjon vil komme!

2021-11-24
MonicaP